Зв'язатися з нами

Європейська комісія

Важлива сировина: забезпечення безпечних і стійких ланцюгів постачання для зеленого та цифрового майбутнього ЄС

ДОПОВНЕННЯ:

опублікований

on

20 березня Комісія запропонувала комплексний набір дій для забезпечення доступу ЄС до безпечного, диверсифікованого, доступного та стійкого постачання критичної сировини. Важлива сировина є незамінною для широкого кола стратегічних секторів, включаючи промисловість з нульовим прибутком, цифрову промисловість, аерокосмічну та оборонну галузі.

Хоча очікується, що попит на важливу сировину різко зросте, Європа значною мірою залежить від імпорту, часто від квазімонополістичних постачальників з третіх країн. ЄС має пом’якшити ризики для ланцюгів постачання, пов’язані з такою стратегічною залежністю, щоб підвищити свою економічну стійкість, про що свідчить дефіцит у період після COVID-19 та енергетична криза після вторгнення Росії в Україну. Це може поставити під загрозу зусилля ЄС щодо досягнення своїх кліматичних і цифрових цілей.

Прийнятий сьогодні Регламент і Комунікація щодо критично важливих сировинних матеріалів використовують сильні сторони та можливості Єдиного ринку та зовнішнього партнерства ЄС для диверсифікації та підвищення стійкості ланцюгів постачання критичної сировини в ЄС. Закон про критичну сировину також покращує спроможність ЄС відстежувати та пом’якшувати ризики збоїв, а також підвищує циркулярність і сталість.

Президент Єврокомісії, Урсула від Лієн сказав: «Цей закон наблизить нас до наших кліматичних амбіцій. Це значно покращить нафтопереробку, переробку та переробку критичної сировини тут, у Європі. Сировина має життєво важливе значення для виробництва ключових технологій для нашого подвійного переходу, таких як виробництво енергії вітру, зберігання водню або батареї. І ми зміцнюємо нашу співпрацю з надійними торговими партнерами в усьому світі, щоб зменшити поточну залежність ЄС лише від однієї чи кількох країн. У наших взаємних інтересах нарощувати виробництво в стабільний спосіб і в той же час забезпечити найвищий рівень диверсифікації ланцюжків поставок для наших європейських компаній».

Разом з реформа структури ринку електроенергії і Закон про нульову чисту промисловість, сьогоднішні заходи щодо критичної сировини створюють сприятливе нормативне середовище для галузей з нульовим прибутком і конкурентоспроможності європейської промисловості, як було оголошено в Промисловий план Green Deal.

Внутрішні дії

Закон про критичну сировину надасть ЄС інструменти для забезпечення доступу ЄС до безпечного та сталого постачання критичної сировини, головним чином через:

реклама

Визначення чітких пріоритетів дій: Окрім оновленого переліку найважливішої сировини, Закон визначає перелік стратегічна сировина, які мають вирішальне значення для технологій, важливих для зелених і цифрових амбіцій Європи, а також для оборонних і космічних застосувань, водночас піддаючись потенційним ризикам поставок у майбутньому. Регламент включає в законодавство ЄС списки критичної та стратегічної сировини. Регламент встановлює чіткі орієнтири для внутрішніх потужностей уздовж ланцюга постачання стратегічної сировини та диверсифікації поставок ЄС до 2030 року: 

  • Щонайменше 10% річного споживання ЄС для видобуток,
  • Щонайменше 40% річного споживання ЄС для обробка,
  • Щонайменше 15% річного споживання ЄС для утилізації
  • Не більше 65% річного споживання Союзом кожна стратегічна сировина на будь-якій відповідній стадії обробки з однієї третьої країни.

Створення безпечних і стійких ланцюгів постачання критичної сировини в ЄС: Закон зменшить адміністративне навантаження та спростить дозвільні процедури для критичних сировинних проектів у ЄС. Крім того, вибрані стратегічні проекти отримають переваги від підтримки доступу до фінансування та скорочення термінів отримання дозволів (24 місяці для дозволів на видобуток і 12 місяців для дозволів на переробку та переробку). Держави-члени також повинні будуть розробити національні програми з вивчення геологічних ресурсів.

Забезпечення того, що ЄС може зменшити ризики постачання: Щоб забезпечити стійкість ланцюгів постачання, Закон передбачає моніторинг ланцюгів постачання критичної сировини та координацію стратегічних запасів сировини між державами-членами. Деяким великим компаніям доведеться провести аудит своїх ланцюжків постачання стратегічної сировини, включаючи стрес-тест на рівні компанії.

Інвестиції в дослідження, інновації та навички:  Комісія зміцнить сприйняття та розгортання проривних технологій у критичній сировині. Крім того, створення широкомасштабного партнерства щодо навичок критично важливої ​​сировини та Академії сировини сприятиме розвитку навичок, пов’язаних з робочою силою в ланцюгах постачання критичної сировини. Ззовні Глобальний шлюз використовуватиметься як засіб для надання допомоги країнам-партнерам у розвитку їхніх власних потужностей з видобутку та переробки, включаючи розвиток навичок.

Захист навколишнього середовища шляхом покращення кругообігу та стійкості критичної сировини: Поліпшення безпеки та доступності поставок критично важливої ​​сировини має йти рука об руку з посиленням зусиль щодо пом’якшення будь-яких несприятливих впливів як у ЄС, так і в третіх країнах щодо трудових прав, прав людини та захисту навколишнього середовища. Зусилля щодо вдосконалення сталого розвитку ланцюжків створення вартості критично важливої ​​сировини також сприятимуть економічному розвитку в третіх країнах, а також керуванню сталим розвитком, правам людини, вирішенню конфліктів і регіональній стабільності.

Держави-члени повинні будуть ухвалити та впровадити національні заходи для покращення збору відходів, багатих на важливу сировину, і забезпечити їх переробку у вторинну важливу сировину. Держави-члени та приватні оператори повинні будуть досліджувати потенціал відновлення критичної сировини з відходів видобутку під час поточної гірничодобувної діяльності, а також з історичних місць гірничих відходів. Продукти, що містять постійні магніти потрібно буде зустрітися вимоги до круговості та надати інформацію про можливість переробки та перероблений вміст.

Міжнародне залучення

Диверсифікація імпорту Європейським Союзом критичної сировини: ЄС ніколи не буде самодостатнім у постачанні такої сировини і продовжуватиме покладатися на імпорт для більшої частини свого споживання. Тому міжнародна торгівля має важливе значення для підтримки глобального виробництва та забезпечення диверсифікації поставок. ЄС буде потрібно посилити свою глобальну взаємодію з надійними партнерами розвивати та диверсифікувати інвестиції та сприяти стабільності міжнародної торгівлі та посилювати правову визначеність для інвесторів. Зокрема, ЄС шукатиме взаємовигідних партнерство з ринками, що розвиваються, і країнами, що розвиваються, зокрема в рамках стратегії Global Gateway.

ЄС посилить торгові дії, у тому числі шляхом створення Клубу критичних сировинних матеріалів для всіх країн-однодумців, які бажають зміцнити глобальні ланцюги поставок, зміцнення Світової організації торгівлі (СОТ), розширення мережі угод про сприяння сталому інвестуванню та угод про вільну торгівлю, а також активнішого наполягання на правозастосуванні для боротьби з несправедливими торгова практика.

Це й надалі розвиватиме стратегічне партнерство: ЄС співпрацюватиме з надійними партнерами, щоб сприяти їхньому власному економічному розвитку в сталий спосіб через створення ланцюжків створення вартості в їхніх власних країнах, а також сприяти безпечним, стійким, доступним і достатньо диверсифікованим ланцюжкам створення вартості для ЄС.

Наступні кроки

Запропонований Регламент буде обговорено та погоджено Європейським Парламентом та Радою Європейського Союзу до його ухвалення та набуття чинності.

фон

Ця ініціатива включає а Регулювання і Комунікація. Регламент встановлює нормативно-правову базу для підтримки розвитку внутрішнього потенціалу та зміцнення сталості та циркулярності найважливіших ланцюгів постачання сировини в ЄС. Повідомлення пропонує заходи для підтримки диверсифікації ланцюгів постачання через нові міжнародні взаємопідтримуючі партнерства. Основна увага також зосереджена на максимізації внеску торгових угод ЄС у повному доповненні до стратегії Global Gateway.

Президент оголосив закон про критичну сировину від Лієн під час неї 2022 Стан Союзу виступ, де вона закликала вирішити проблему залежності ЄС від імпорту критичної сировини шляхом диверсифікації та забезпечення внутрішнього та сталого постачання критичної сировини. Він реагує на Версальська декларація 2022 року прийнятий Європейською Радою, який окреслив стратегічне значення критичної сировини для гарантування стратегічної автономії Союзу та європейського суверенітету. Він також є відповіддю на висновки Конференції про майбутнє Європи та на резолюцію Європейського парламенту від листопада 2021 року щодо стратегії ЄС щодо критичної сировини.

Ці заходи ґрунтуються на оцінці критичності 2023 року, прогнозному звіті, зосередженому на стратегічних технологіях, і діях, започаткованих у рамках Плану дій 2020 щодо критичної сировини. Сьогоднішня пропозиція підкріплена науковою роботою Об’єднаного дослідницького центру Комісії (JRC). Разом із дослідженням JRC Foresight JRC також оновив Інформаційна система сировини який надає знання про сировину, як первинну (видобуту/зібрану), так і вторинну, наприклад, з вторинної переробки. Інструмент надає інформацію про конкретні матеріали, країни, а також про різні сектори та технології, а також містить аналіз попиту та пропозиції, поточного та майбутнього. 

Закон про важливу сировину представлений паралельно з Законом ЄС про нульову промисловість, який спрямований на розширення виробництва в ЄС ключових вуглецево-нейтральних або «нульових» технологій для забезпечення безпечних, стійких і конкурентоспроможних ланцюгів постачання чистої енергії. досягнення кліматичних та енергетичних амбіцій ЄС.

Для отримання додаткової інформації

Європейське регулювання критичної сировини

Комунікація

Питання і відповіді

Factsheet

Важлива сировина та торгівля – інфографіка

Дії щодо чотирьох критично важливих сировинних матеріалів – інфографіка

Інформаційна система сировини

Звіт JRC Foresight

Закон про критичну сировину – відео анімація

Поділіться цією статтею:

EU Reporter публікує статті з різних зовнішніх джерел, які висловлюють широкий спектр точок зору. Позиції, зайняті в цих статтях, не обов’язково відповідають EU Reporter.
реклама

Тенденції